Высшая Банковская Школа

 

Высшая Банковская Школа

Контактные данные

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

adres: 81-310 Gdynia

ul. Śląska 35/37

strona internetowa: www.wsb.pl